İç kontrol sisteminin başarılı bir şekilde işlemesi, firma yöneticilerinin doğru kararlar vermesini sağlar.   Muhasebe bu sistemin temel taşıdır. Her ülkenin muhasebe ve vergi mevzuatı farklıdır ve bu farklılıklara hâkim olmak sistemin güvenilirliğini artırır.

 • Muhasebe
 • Bordrolama hizmetleri
 • Raporlama
 • Vergi
 • Denetim
 • Şirket kuruluş hizmetleri
 • Yönetim danışmanlığı
 • Finansal yeniden yapılandırma
 • Devir ve birleşme
 
size nasıl yardımcı olabiliriz?

hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

 

muhasebe hizmetleri

 • Şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik muhasebe altyapısının kurulması
 • Yerel mevzuat kapsamındaki muhasebe kayıtlarının doğru ve zamanında tutulması
 • Bilanço ve gelir tablosunun yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması
 
 

bordro hizmetleri

 • Personelin özlük dosyalarından başlayarak tüm yasal işlemlerin takip edilmesi
 • Personel bordrolarının hazırlanması
 • Bordrolarla ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin düzenlenmesi
 
 

vergi hizmetleri

Yasal zorunluluklar kapsamında sunulan hizmetler

 • Yerli ve yabancı şirketlerin hazırlamak zorunda oldukları beyannamelerin doğru bir şekilde düzenlenmesi ve ilgili kurumlara zamanında iletilmesi

Vergi danışmanlığı

 • Belçikada yatırım yapmak isteyen firmalara kuruluş ve takip eden dönemlere ilişkin vergisel yükümlülüklerle ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Vergi avantajlarıyla ilgili bilgilendirme yapılması
 • Vergi yükü ve alternatif çözümler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve vergi planlama çalışmalarının yapılması
 
 

denetim hizmetleri

 • Verimlilik ve etkinlik denetimleri
 • İç denetim hizmetleri
 • Maliyet analizleri
 
 

şirket kuruluş hizmetleri

 • Ana sözleşmenin hazırlanması
 • Ticaret sicil kaydının yapılması
 • Vergi dairesi açılış işlemlerinin takibi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu başvurusu
 • Şirketlerin faaliyet alanlarına göre ihtiyaç duyulan özel belge ve lisans başvurularının yapılması

Eskişehir Web Tasarım